Տեսողության լազերային շտկման նոր եղանակ՝ Ֆեմտո-LASIK
«ԼՈՒՔ ՕՊՏԻԿ» խանութ սրահ

Առաջին անգամ Հայաստանում Ս.Վ.Մալայանի անվ. ԱԿ-ում Verion գերժամանակակից սարքավորումը՝ ներակնային, այդ թվում թորիկ ոսպնյակների հաշվարկի և վիրահատության պլանավորման համար

30 մայիսի 2016 | Սարքավորումներ | Цитата

2016 թ.ի մայիսից Ս.Վ.Մալայանի անվ. ԱԿ-ում կատարակտի բուժման վիրահատությունները կարարվելու են ռեֆրակցիոն մոտեցմամբ ` ամենաժամանանկից և Հայատանում միակ Verion սարքավորման միջոցով, ինչն ապահովում է հաշվարկի բարձր ճշգրտություն և վիրահատության պլանավորումը: Համակարգն ապահովում է վիրահատության արդյունքի մեջ վստահության նոր մակարդակ` բարձրացնելով ռեֆրակցիոն արդյունքները:

Թորիկ ոսպնյակների իմպլանտացիան կատարակտի և աստիգմատիզմի բուժման արդյունավետ եղանակ է: Նախկինում աստիգմատիզմով համակցված կատարակտան որոշակի բարդություններ էր առաջացնում վիրաբույժի համար, քանի որ նույնիսկ վիրահատությունից հետո հիվանդը պարզ չէր տեսնում առանց ցիլինդրիկ ակնոցների: AcrySof Toric թորիկ ոսպնյակների լայն կիրառումը ապահովեց կյանքի նոր որակ կարարակտով և աստիգմատիզմով հիվանդների համար:

Եթե աստիգմատիզմի ու կատարակտի պատճառով Ձեզ համար տեսողությունը լուրջ խնդիր է դարձել, ապա Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնը Ձեզ հնարավորություն է տալիս հատուկ լինզաների տեղադրմամբ ազատվել երկու խնդիրներից միաժամանակ:

Թորիկ լինզաները խորհուրդ են տրվում.

 • Կատարակտ ունեցող հիվանդներին, քանի որ ամենափոքր աստիգմատիզմին վիրահատությունից հետո գումարվում է հետվիրահատականը
 • Աստիգմատզիմ ունեցող հիվանդներին
 • Հիվանդներին, ովքեր ունեն ձեռքբերովի աստիգմատիզմ
 • Եղջերաթաղանթի հիվանդություններ ունեցող հիվանդներին
 • Եղջերաթաղանթի տրավմա ունեցող պացիենտներին, ովքեր անհաջող ռեֆրակցիոն վիրահատություն են տարել
 • Եղջերաթաղանթի փոխպատվաստում տարած /նման հիվանդները մեծամասամբ ունենում են աստիգմատիզմի բարձր աստիճան, ինչը մեծ խնդիր է առաջացնում կոնտակտային լինզաների ու ակնոցների ընտրության հարցում/:

Տորիկ լինզան դրվում է աչքի պղտորված ոսպնյակի փոխարեն արդյունավետ վիրահատության միջոցով` ֆամոէմուլսիֆիկացիայի մեթոդով:

Իսկ մինչ վիրահատությունը հիվանդը մանրամասն հետազոտվում է, քանի որ լիարժեք ախտորոշումը շատ կարևոր նախապայման է նման վիրահատության իրականցման համար:

Տորիկ լինզաների ընտրությունը խիստ անհատական է . հաշվի են առնվում հիվանդի աչքի կառուցվածքային առանձնահատկություններն ու խնդիրները, պացիենտի տարիքը, կենսակերպը, գործունեությունը:Tel: +374 12 35 49 81, +374 10 35 92 85
 • Excimer laser in Corneal Surgery
 • Karl Zeiss
 • Medical University in Graz
 • Համազգային վստահություն
 • Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи
 • 2012 Advanced Laser and Advanced Technology IOL Users Meeting