Տեսողության լազերային շտկման նոր եղանակ՝ Ֆեմտո-LASIK
«ԼՈՒՔ ՕՊՏԻԿ» խանութ սրահ

Կարճատեսության, հեռատեսության և աստիգմատիզմի բուժում LASIK մեթոդով

27 հոկտեմբերի 2014 | Լազերային վիրաբուժություն | Цитата

Հիվանդների նախնական ամբողջական հետազոտությունները կատարվում են մեկ օրվա ընթացքում «ALCON» ֆիրմայի նորոգույն սարքավորումներով բարձրակարգ մասնագետների կողմից: Տվյալ սարքավորումը եզակի է հանրապետությունում և արտադրված է 2011թ.-ին:

Ներկա դրությամբ տվյալ սարքով վիրահատված են հարյուրավոր հիվանդներ և արդյունավետությունը հասնում է մինջև 100%-ի:

LASIK-ը տեսողության շտկման կապակցությամբ առավել հաճախ արվող վիրահատությունն է:Ամենից հաճախ այս վիրահատությունն արվում է կարճատեսության դեպքում , սակայն առավել արդյունավետ է նաև աստիգմատիզմի և հեռատեսության ժամանակ: LASIK-ը լինելով տեսողության շտկման ամենաժամանակակից եղանակը, իրենից ներկայացնում է միկրովիրաբուժության և էքսիմեր լազերային տեխնոլոգիաների յուրահատուկ համակցություն: Այն «ԱՄԵՆԱԽՆԱՅՈՂ» և ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ եղանակն է, որի դեպքում պահպանվում է եղջրենու շերտերի անատոմիան:

LASIK-ը գործնականորեն չունի որևէ սահմանափակում' ցանկացած աստճանի ռեֆրակցիայի և աստիգմատիզմի շեղումների շտկման համար
Ինչու՞մ է LASIK-ի հանրահայտության պատճառը: Այն ունի որոշակի առավելություններ տեսողության լազերային մյուս վիրահատւթյունների եղանակների համեմատ.

1. Կարելի է դուրս գալ աշխատանքի վիրահատության հաջորդ օրն իսկ և սկսել վարել սովորական կենսակերպ:

2. Կարճագույն վերականգնողական շրջան /շտկումից մի քանի ժամ անց վերականգնվում է լավ տեսողությունը/:

3. Բուժման ընթացքում չեն վնասվում եղջրենու մակերեսային շերտերը:

4. LASIK-ի ընթացքում կիրառվում է տեղային կաթիլային անզգայացում, որը հեշտ է տարվում հիվանդի կողմից:

5. Հետվիրահատական շրջանի անցավ լինելը:

6. Եղջրենու հետվիրահատական պղտորման բացակայություն:

7. LASIK եղականի անվտանգության բարձր մակարդակը և վերջին սերնդի լազերայինսարքավուրումներ արդեն մեր կենտրոնում:

Ս.Վ.Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն – տեսողության վերականգնում միայն նորագույն սարքավորումներով:Tel: +374 12 35 49 81, +374 10 35 92 85
  • Excimer laser in Corneal Surgery
  • Karl Zeiss
  • Medical University in Graz
  • Համազգային վստահություն
  • Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи
  • 2012 Advanced Laser and Advanced Technology IOL Users Meeting